Nasze cele

Latimeria

Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju edukacji w zakresie ekonomii
oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez: